Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

PARNAS - Inkubator Młodych Talentów

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „PARNAS – Inkubator Młodych Talentów” RPDS.10.02.02-02-0021/18.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie u 164 uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej PARNAS (87K, 77M) kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie szans 30 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzięki wdrożeniu w szkole kompleksowego programu wsparcia w ramach projektu.

Realizację projektu zaplanowano na okres od lutego 2019 r. do stycznia 2021 roku.

 

Wartość projektu: 1 031 599,36 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 979 894,36 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń:

 • Dla 60 uczniów zostanie zrealizowane laboratorium fizyczne - zajęcia w formie doświadczalnej oraz rozszerzenie pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów w formie pracy praktycznej oraz projektowej konkursowej,
 • Dla 164 uczniów zostanie zrealizowane szkolenie z języka angielskiego w przedmiotach przyrodniczych,
 • Dla 75 uczniów zostanie zrealizowana robotyka – praca metodą kreatywną,
 • Dla 36 uczniów zostanie zrealizowany eksperyment biologiczny – praca metodą naukową oraz eksperyment biologiczny – botanika i zoologia,
 • Dla 30 uczniów zostaną zrealizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się (problemy dyslektyczne, dysgraficzne, dysortograficzne).

 

Ponadto dla 10 nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne w szkole podstawowej PARNAS zaplanowano:

 • Warsztaty doskonalące umiejętność pracy z uczniem zdolnym,
 • Warsztaty poszerzające wiedzę z zakresu pracy metodą projektu i eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
 • Kurs e-nauczyciel.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Zakładane efekty:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 • Wsparcie nauki języka angielksiego oraz nauk przyrodniczych
 • U uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zniwelowanie problemów dotyczących problemów dyslektycznych, dysgraficznych i dysortograficznych