Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

PARNAS - Inkubator Młodych Talentów

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 164 Uczniów/Uczennic (87K, 77M) uczących się w Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Językowym PARNAS we Wrocławiu oraz 10 Nauczycyeli prowadzących zajęcia w w/w szkole (7K, 3M).

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkołach Wnioskodawcy: Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Językowe PARNAS we Wrocławiu oraz nauczyciele w/w szkoły.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. uczniowie ze starszych klas (IV-VIII): +10 pkt
  2. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce Do pobrania

 

 

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)