Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Efektywne kształcenie zawodowe w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „Efektywne kształcenie zawodowe w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie” nr WND-RPSL.11.02.02-24-080D/17

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 852 801,29 zł

Wartość dofinansowania z UE:  724 881,09 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 120 Uczniów (66kobiet i 54mężczyzn) z Technikum TEB Edukacja w Częstochowie, kształcących się na kierunkach Technik Organizacji Reklamy, Technik Informatyk i Technik Usług Fryzjerskich, poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów, stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych), jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie, poprzez uczestnictwo w doszkalającym kursie programowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy, a kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uznawanego na całym świecie Certyfikatu MTA.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres: od 1 września 2018 r. do 29 listopada 2021 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunków Technik informatyk oraz Technik weterynarii zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń zawodowych;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego, prowadzący zajęcia w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie. Dla nauczycieli zaplanowane zostało szkolenie zawodowe, zakończone Certyfikatem MTA. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia uczniów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.