Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Przetargi

DOTYCZY ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NR DPF59-12, DPF59-13, DPF59-14

W powyższych zapytaniach ofertowych dokonano zmiany adresu, na który należy przesłać oferty na [email protected]. W zapytaniach ofertowych dokonano wyłącznie zmiany adresu, wszystkie pozostałe zapisy zapytań pozostają bez zmian. Poniżej zamieszczono zapytania po przedmiotowej zmianie:

Zapytanie nr DPF59-12 

Zapytanie nr DPF59-13

Zapytanie nr DPF59-14

 

Wszystkie aktualne zapytania ofertowe publikujemy na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl