Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

ROBOTYKA - przyszłość dla Technika Informatyka

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „ROBOTYKA – przyszłość dla Technika informatyka” nr WND-RPSL.11.02.02-24-080C/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 439 575,85 zł

Wartość dofinansowania z UE: 373 639,47 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów kształcących się na kierunku Technik informatyk w Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej, poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów, stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych), jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, prowadzących zajęcia w ww. placówkach na kierunku Technik informatyk, poprzez uczestnictwo w doszkalającym kursie programowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy, a kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie certyfikatu PCAP – Certified Associate in Python Programming .

Realizację projektu zaplanowano na okres: od września 2018 r. do sierpnia 2021 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunku Technik Informatyk zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń zawodowych;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

Dodatkowo, w ramach projektu, przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego, prowadzący zajęcia w Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej. Dla nauczycieli zaplanowane zostało szkolenie zawodowe, zakończone certyfikatem PCAP – Certified Associate in Python Programming. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.