Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Stawiamy na kwalifikacje” RPLD.11.03.01-10-0059/18.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest dla 144 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w Województwie Łódzkim, w powiatach: m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pabianickim, łódzkim wschodnim, radomszczańskim, tomaszowskim, bełchatowskim, opoczyńskim.

Okres realizacji: 01.09.2018 do 31.08.2020

Oddział, w którym realizowany jest projekt: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Wartość projektu: 642 459,20 zł

Wartość dofinansowania: 578 195,85 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w następujących kwalifikacjach:

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
 2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur / A.23. Projektowanie fryzur;
 3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych /
  A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników
 • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ekspozycja na krew dla słuchaczy w zawodzie Opiekun medyczny

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Wskaźniki:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 144 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 124 osoby