Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Oferta

Fryzjerstwo

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji AU.21‐ Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Tryb.,

Liczba osób objętych wsparciem: 48

Łączny wymiar godzin kształcenia: 683h, w tym 145h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning,

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 3. Zmiana koloru włosów AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Stylizacja fryzur

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji AU.26 / A.23‐ Projektowanie fryzur

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Tryb.,

Liczba osób objętych wsparciem: 48

Łączny wymiar godzin kształcenia: 358h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wykonywanie projektów fryzur
 2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji  

Grafika komputerowa i multimedialna

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych /
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Tryb.,

Liczba osób objętych wsparciem: 48

Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Projektowanie graficzne
 2. Grafika rastowa
 3. Podstawy fotografii cyfrowej
 4. Technologie internetowe
 5. Organizacja laboratorium i prac fotograficznych
 6. Grafika wektorowa
 7. Animacja i montaż audio-wideo
 8. Technologia i grafika 3D
 9. Techniki multimedialne

 

Organizacja transportu

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji AU.32 ‐ Organizacja transportu

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Trybunalski

Liczba osób objętych wsparciem: 12

Łączny wymiar godzin kształcenia: 514h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Logistyka transportu
 2. Usługi logistyczno-transportowe
 3. Procesy transportowe
 4. Procesy magazynowo-spedycyjne

RACHUNKOWOŚĆ

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.36 ‐ Prowadzenie rachunkowości

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Trybunalski

Liczba osób objętych wsparciem: 12

Łączny wymiar godzin kształcenia: 520 h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych i analizy finansowych

KADRY I PŁACE, PODATKI

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.65 ‐ Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Trybunalski

Liczba osób objętych wsparciem: 12

Łączny wymiar godzin kształcenia: 540h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczanie wynagrodzeń
 2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

Organizacja transportu

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji AU.22 ‐ Obsługa magazynów

Miejsce realizacji kursu: Piotrków Trybunalski

Liczba osób objętych wsparciem: 12

Łączny wymiar godzin kształcenia: 585h, w tym 120h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, 

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Gospodarka magazynowa 
 2. Magazyny przyprodukcyjne i dystrybucyjne
 3. Procesy magazynowe 
 4. Organizacja prac magazynowych