Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja w Gnieźnie

O projekcie

Realizatorem Projektu „Strefa zawodowców w Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie” nr RPWP.08.03.01-30-0051/21 jest TEB Edukacja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt trwa od 01-04-2022 r. do 30-06-2023 r. i realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt przeznaczony jest zarówno dla Uczniów, jak i Nauczycieli Szkoły Realizatora – Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie i adresowany jest do Uczniów następujących kierunków: Technik informatyk, Technik programista oraz Technik weterynarii, a także Nauczycieli kształcenia zawodowego uczących kierunków informatycznych.

Rekrutację Kandydatów prowadzi Realizator przez Biuro Projektu w Gnieźnie, ul. Chrobrego 26, 62-200 Gniezno.

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 35 Uczniów kierunku Technik informatyk, Technik programista i Technik weterynarii kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 2 Nauczycieli kształcenia zawodowego z wyżej wymienionej Szkoły poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych, doposażenie pracowni zawodowych i innych formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu trwającego w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2023 r.

Udział Uczestników Projektu w Projekcie jest BEZPŁATNY.

Wartość Projektu: 378 718,35 zł, w tym:

  • wartość dofinansowania: 340 846,50 zł,
  • wartość wkładu własnego: 37 871,85 zł.