Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja we Wrocławiu

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja we Wrocławiu” RPDS.10.04.01-02-0019/18.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 126 Uczniów i Słuchaczy Szkół Policealnych (57K, 69M) kształcących się w Szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych oraz nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przez 9 nauczycieli (4k, 5M) kształcenia zawodowego zatrudnionych w w/w Szkołach poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w ramach projektu trwającego od 01.09.2019 do 30.11.2021r.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi:

  • 85 Uczniów kształcących się w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu na kierunkach:

-Technik informatyk – 67 ucz.

-Technik weterynarii –18 ucz.

  • 41 Słuchaczy kształcących się w Studium Medycznym TEB Edukacja we Wrocławiu na kierunkach:

-Technik elektroradiolog –14 sł.

-Technik dentystyczny – 27 sł.

  •  9 nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia w w/w szkołach (4K, 5M).

 

Wartość projektu: 1 005 911,25 zł

Wartość dofinansowania: 955 340,25 zł

Wartość wkładu własnego: 51 571,00 zł

Wskaźniki:

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 126
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 9
  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 1