Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Strefa zawodowców w Oddziale TEB Edukacja we Wrocławiu

Oferta

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli pracujących w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu

Dla 4 Nauczycieli prowadzących zajęcia dla kierunku TINF przewidziano następujące szkolenia:

 • MTA-366 Podstawy rozwoju programowania dla 1N w wymiarze 24h.
 •  MTA-367 Podstawy bezpieczeństwa dla 2N w wymiarze 24h.
 •  Adobe Photoshop dla 2N w wymiarze 24h.

Dla 5 Nauczycieli prowadzących zajęcia dla kierunku TD przewidziano następujące szkolenia:

 • Język angielski branżowy dla 4N w wymiarze 40h.
 • Kompas okluzyjny, estetyka i funkcja zębów bocznych dla 1N w wym.24h.
 • Naturalna morfologia , funkcja i estetyka zębów przednich dla 1N w wym.24h.
 • VieSID DT Curriculum sekwencyjny wax-up funkcjonalny dla 1N w wym.90h.
 • Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia dla 1N w wym.16h
 • Kurs eLABor_aid ® - cyfrowy dobór koloru i wirtualna przymiarka dla 1N w wym.24h.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów Technikum

W ramach zadania 85 Uczniów zrealizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze średnio 2h/osobę.

Dodatkowe szkolenia specjalistyczne dla Uczniów kształcących się na kierunku TECHNIK INFORMATYK

67 uczniów kierunku TINF (5 grup x 13-14 osób w grupie) zrealizuje następujące szkolenia:

 • MTA-366 Podstawy rozwoju programowania w wymiarze 40h/grupę.
 • MTA-367 Podstawy bezpieczeństwa w wymiarze 40h/grupę.
 • Adobe Photoshop w wymiarze 40h/grupę

Dodatkowe szkolenia specjalistyczne dla Uczniów kształcących się na kierunku TECHNIK WETERYNARII

18 Uczniów kierunku TWET (1 grupa x 18osób w grupie) zrealizuje następujące szkolenia:

 • Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów w wymiarze 60h/grupę
 • Podstawy stomatologii i laryngologii weterynaryjnej w wymiarze 60h/grupę.

 Dodatkowe szkolenia specjalistyczne dla Słuchaczy kształcących się na kierunku TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

14 Słuchaczy kierunku TE (1 grupa x 14 osób w grupie) zrealizuje następujące szkolenia:

 • język angielski branżowy w wymiarze 40h/grupę.
 • ochrona radiologiczna pacjentów.
 • szkolenia na platformie imaios.com: e-Anatomy oraz e-MRI.

Dodatkowe szkolenia specjalistyczne dla Słuchaczy kształcących się na kierunku TECHNIK DENTYSTYCZNY

27 słuchaczy kierunku TD (3 grupy x 9 osób w grupie) zrealizuje następujące specjalistyczne szkolenia realizowane w formie warsztatowej:

 •  wykonanie dystalizatora (aparat ortodontyczny lutowany) w wymiarze 16h/grupę
 • wykonanie aparatu przeciwko chrapaniu (technika termoformowalna) w wymiarze 16h/grupę
 • wykonanie Aparatu Herbsta w wymiarze 16h/grupę
 • szyny relaksacyjne w wymiarze 16h/grupę
 • aparat A.L.F. dla techników dentystycznych w wymiarze 16h/grupę
 • kurs aparat Crozat wersja 4 w wymiarze 16h/grupę

Wysokiej jakości staże zawodowe

Projekt zakłada organizację staży zawodowych dla 100%Uczestników, tj. dla 126 Uczniów/Słuchaczy. Za udział w stażu Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 2.070,00zł brutto/150h.