Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Informatyk

Zmiana administrowania danymi osobowymi

2014-04-01 12:11:25

Wszystkich uczestników projektu informujemy, że w związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach POKL, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę na ul. Wspólnej 2/4, 00-9926 Warszawa.



Wróć