Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Informatyk

Rekrutacja i zapisy

KRYTERIA UCZESTNICTWA

Do projektu zapraszamy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego w wieku od 25 do 64 lat. 

Preferowane będą osoby:

  • bez wykształcenia zawodowego bądź chcące się przekwalifikować
  • bezrobotne
  • w trudnej sytuacji finansowej


Rekrutacja będzie przebiegać z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do informacji, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.