Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kompetencje ULTRA FORTE - staże i szkolenia dla słuchaczy kierunku Technik farmaceutyczny TEB Edukacja

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kompetencje ULTRA FORTE – staże i szkolenia dla słuchaczy kierunku Technik farmaceutyczny TEB Edukacja” RPDS.10.04.01-02-0014/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 120 słuchaczy (110K, 10M) kierunku Technik farmaceutyczny w szkołach policealnych TEB Edukacja z województwa dolnośląskiego przez udział w s dodatkowych szkoleniach i stażach w ramach projektu.

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 roku.

Wartość projektu: 610 975,00 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 519 328,75 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunku Technik farmaceutyczny:

  • Szkolenie „Umiejętności handlowe” rozwijające umiejętności pracy na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego,
  • Szkolenie „Technologie IT w farmacji” uczące obsługi specjalistycznego programu KS Apteka wykorzystywanego w aptekach.

Ponadto wszyscu uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe wraz z testami kompetencji oraz intelektualnymi).

Spośród wszystkich uczestników projektu, 50% odbędzie płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Bezpłatny komplet podręczników/skryptów tematycznych,
  • Ubezpieczenie NNW,
  • Stypendium stażowe dla uczestników stażów zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

  • Doposażenie 5 pracowni farmaceutycznych,
  • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 120 BO (110K, 10M) poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 60 BO (55K, 5M) poprzez udział w stażach zawodowych.