Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kompetencje ULTRA FORTE - staże i szkolenia dla słuchaczy kierunku Technik farmaceutyczny TEB Edukacja

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 120 słuchaczy (110K, 10M), uczących się w szkołach Wnioskodawcy na kierunku Technik farmaceutyczny (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie dolnośląskim w następujących powiatach: m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Lubin, m. Wałbrzych, m. Wrocław.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy na kierunku Technik farmaceutyczny w jednej z poniższych szkół:

  1. Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze,
  2. Studium Medyczne TEB Edukacja w Legnicy,
  3. Studium Medyczne TEB Edukacja w Lubinie,
  4. Studium Medyczne TEB Edukacja w Wałbrzychu,
  5. Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży we Wrocławiu.

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. osoby niepracujące i bez doświadczenia zawodowego: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy),
  2. osoby o najniższych wynikach w nauce: +10 pkt (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym, weryfikacja w dokumentacji szkolnej)
  3. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)