Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kompetencje ULTRA FORTE - staże i szkolenia dla słuchaczy kierunku Technik farmaceutyczny TEB Edukacja

Oferta

Szkolenie „Umiejętności handlowe”

Liczba osób objętych wsparciem: 120

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (2 edycje x 5 grup x 12 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zawód przedstawiciel farmaceutyczny – andragogika,
 2. Budowanie kontaktu i porozumienia z klientem,
 3. Narzędzia poznawania i rozumienia interesów klienta,
 4. Jak radzić sobie z oporem klienta w rozmowie handlowej,
 5. Typologia klienta,
 6. Jak radzić sobie z presją i manipulacją – zachowania asertywne,
 7. Negocjacje nastawione ma współpracę,
 8. Przyjmowanie reklamacji.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Szkolenie „Technologie IT w farmacji”

Liczba osób objętych wsparciem: 120

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (2 edycje x 5 grup x 12 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Arkusze kalkulacyjne, bazy danych,
 2. Wprowadzanie danych,
 3. Zakładanie i prowadzenie kartotek klientów, towarów,
 4. Przygotowywanie zamówień.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 120

Łączny wymiar godzin: 2h na osobę

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychpofizycznych ucznia. Prowadzone z wykorzystaniem testów kompetencji i intelektualnych.

Staże zawodowe (dla 50% chętnych)

Liczba osób objętych wsparciem: 60

Łączny wymiar godzin: 150h na osobę

Staż płatny (1750 zł), którego celem jest wzmocnienie umiejętności praktycznych z naciskiem na nowo zdobytą wiedzą podczas szkoleń. Każdorazowo program stażu będzie ustalony z pracodawcami przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju.