Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowane kadry medyczne w województwie łódzkim

Rekrutacja i zapisy

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi 120 Słuchaczy Szkoły Policealnej i Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim, w tym po 24 osoby kształcące się na kierunkach Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Technik masażysta, Technik elektroradiolog, Opiekun medyczny.
Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób z obszaru woj. łódzkiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
1) Kompleksowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego
2) Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla 120 Słuchaczy kierunków medycznych
3) Kursy języka obcego branżowego
4) Staże zawodowe

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW:

Słuchaczy Szkoły Policealnej lub Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku:

- Terapeuta zajęciowy

- Opiekunka dziecięca

- Technik masażysta

- Technik elektroradiolog

- Opiekun medyczny

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane potrzeby i bariery GD: w przypadku zgłoszenia OzN bedą
obligatoryjnie przyjmowane do projektu oraz przyznane zostaną dodatkowe punkty rekrutuacyjne dla:

  • os. bez dośw.zaw. +10 pkt (ośw.w form.zgł.)
  • kobiet +15 pkt,

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)