Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie "Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich" nr RPWM.02.04.01-28-0106/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 921 732,50zł
Wartość dofinansowania z UE: 783 472,63zł

Celem projektu jest zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 124 Uczniów (114K/ 10M) kształcących się w Technikum TEB w Olsztynie na kierunku Technik Usług Fryzjerskich poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz szkoleniach umożliwiających nabycie i/lub podwyższenie kompetencji zawodowych tych Uczniów.

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 roku.

W ramach projektu dla uczniów zaplanowano:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  2. Szkolenia zawodowe, biznesowe i psychologiczne
  3. Staże zawodowe u przedsiębiorców

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Uczestnik projektu otrzymuje:

  • możliwość wypełnienia testów predyspozycji zawodowych
  • wyprawkę fryzjerską
  • certyfikaty z potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń Schwarzkopf Proffessional
  • stypendium stażowe
  • zaświadczenie o udziale w projekcie

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.