Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 124 Uczniów i Uczennic (114K /10M) kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Olsztynie na kierunku Technik Usług Fryzjerskich w klasach II, III i IV.

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba posiada status ucznia kierunku Technik Usług Fryzjerskich w Technikum TEB w Olsztynie w klasie II, III lub IV.

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o formularz zgłoszeniowy.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Dodatkowe punkty rekrutacyjne otrzymają:

  1. uczniowie klas IV: +15 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy)
  2. uczniowie klas III: +10 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy)
  3. uczniowie klas II: +5 pkt (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy)
  4. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce Do pobrania.

 

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)