Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich

Oferta

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • Doradztwo zawodowe grupowe w wymiarze 12h/ grupę
 • Indywidualne doradztwo w wymiarze 2h/os

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmie ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich.

 

Podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych:

Szkolenia zawodowe
Wymiar godzinowy szkoleń zawodowych: 120h
Ścieżka szkoleń rekomendowana przez Schwarzkopf Proffessional w ramach ASK ACADEMY, składająca się z następujących modułów:

 • Essential (36h)
  Wiedza i umiejętności umożliwiające zapewnienie wysokiego standardu oferowanych usług.
 • Advanced (40h)
  Wiedza na temat produktów oraz umiejętności, które pozwolą zaoferować wyższy standard obsługi w salonie.
 • Expert (44h)
  Szkolenie mające na celu rozwój kreatywności.

Szczegółowy program szkoleń w ramach w/w modułów prezentujemy tu.

 

 

Szkolenia biznesowe "Super Stylista"
Wymiar godzinowy szkolenia: 16h
Aby stworzyć dobrze prosperujący salon nie wystarczą same umiejętności fryzjerskie. Szkolenie zapewnia rozwój wiedzę o biznesie, jak budować dobry zespół i bazę lojalnych klientów, zarządzać finansami, tworzyć strategie marketingowe oraz lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.

Najważniejsze punkty szkolenia:

 • Kim jest fryzjer odnoszący sukces?
 • Co to jest produktywność i jak ją oceniać?
 • Czym są KPI?
 • Liczą się rezultaty, czyli jak dobry jesteś?
 • Weź odpowiedzialność za swoją produktywność.
 • Jak profesjonalnie sprzedawać?
 • Co robisz najlepiej?
 • Buduj portfolio klientów przez re-booking.
 • Jak zwiększać rachunek klienta.
 • Rekomendacje.
 • Stawianie sobie celów.

 

 

Szkolenia psychologiczne "Psychologia obsługi klienta"
Wymiar godzinowy szkolenia: 16h
Najważniejsze punkty szkolenia:

 • Kształtowanie właściwych postaw w obsłudze klienta
 • Sprzedawca jako ekspert
 • Komunikacja w procesie obsługi
 • Typy klientów
 • Doskonalenie technik sprzedaży i prezentacji
 • Ustalanie profilu klienta
 • Klienci różnej płci/ grup wiekowych

 

 

Staż zawodowy u pracodawców w wymiarze 150h realizowany na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Staże realizowane będą zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży

Za udział w stażu uczniowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości ok. 1500 zł za 150h.

KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU MUSI WZIĄĆ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH W/W FORMACH WSPARCIA.