Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik informatyk w województwie łódzkim

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie Wykwalifikowany Technik informatyk w województwie łódzkim” RPLD.11.03.01-10-0033/17.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 124 Uczniów i Słuchaczy (6K i 118M) kształcących się na kierunku Technik informatyk w szkołach TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach oraz stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu trwającego od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Wartość projektu: 984 908,23 zł

Wartość dofinansowania: 886 417,40 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla uczniów i słuchaczy kierunku TECHNIK INFORMATYK w tym dla:

 • 60 uczniów kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim,
 • 40 uczniów kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie,
 • 24 słuchaczy kształcących się w Szkole Policealnej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim,

oraz

 • 4 nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia na kierunku technik informatyk w Oddziałach TEB w woj. łódzkim.

W projekcie przewidziano wsparcie w postaci szkoleń specjalistycznych:

 • Dla uczniów Techników TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie:
 • kurs IC3, 50h/grupę
 • kurs C++, 60h/grupę
 • kurs CompTIA, 40h/grupę
 • kurs MTA 365 Windows Server Administration Fundamentals, 40h/grupę
 • kurs MTA 366-Networking Fundamentals, 40h/grupę
 • Dla słuchaczy Szkoły Policealnej  TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim:
 • kurs C++, 60h/grupę
 • kurs CompTIA, 40h/grupę
 • Dla nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia na kierunku technik informatyk w Oddziałach TEB w woj. Łódzkim:
 • kurs MTA 365 Windows Server Administration Fundamentals,
 • kurs MTA 366-Networking Fundamentals,

 

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu (Słuchacze i uczniowie) zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego – doradztwo zawodowe realizowane w oparciu o model wypracowany w ramach projektu innowacyjnego „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zaw. drogą do sukcesu na rynku pracy” (9.2 PO KL, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) oraz wezmą udział w stażach zawodowych.

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników
 • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ekspozycja na krew dla słuchaczy w zawodzie Opiekun medyczny
 • Stypendium stażowe

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

 • Liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w doradztwie edukacyjno-zawodowym: 124 (6K, 118M);
 • Liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w specjalistycznych kursach zawodowych w ramach projektu 124 (6K, 118M);
 • Liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w stażach: 124 (6 K, 118 M);
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczących w kursach zawodowych w ramach projektu: 4 (4M);