Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik informatyk w województwie łódzkim

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 100 uczniów i 24 słuchaczy, uczących się w szkołach Wnioskodawcy na kierunkach Technik informatyk, uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy w jednej z poniższych szkół:

  • kierunek Technik informatyk w Technikum TEB Edukacja w Piotrkowie Tryb,
  • kierunek Technik informatyk w Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie,
  • kierunek Technik informatyk w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Piotrkowie Tryb.

Kryteria PREMIUJĄCE

Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne oraz te które otrzymają największą liczbę punktów zgodnie kryterium:

  • uczeń klasy 4 (+15pkt)
  • uczeń klasy 3 (+10pkt)
  • uczeń klasy 2 (+5pkt)
  • słuchacz ze starszej klasy (+15pkt)
  • kobieta (+15pkt)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)