Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik informatyk w województwie łódzkim

Oferta

W ramach projektu każdy z uczestników  zostanie objęty wsparciem:

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Szkolenia branżowe dopasowane do kierunku kształcenia
 3. Płatny staż zawodowy

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane będzie w oparciu o model wypracowany w ramach projektu innowacyjnego „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zaw. drogą do sukcesu na rynku pracy” (9.2 PO KL, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego):

 • poradnictwo grupowe: 25h/ gr,
 • testy badające cechy osobowości oraz Testy oceniające zdolności intelektualne,
 • doradztwo indywidualne: 2h/ os.

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe dla uczniów Technikum TEB Edukacja na kierunku Technik informatyk:

 • Podstawy administracji serwerem Windows-Windows Server Administration Fundamentals (kurs nr MS-40365), 40h/gr,
 • przegląd funkcjonalności WS, zarządzanie WS, zarządzanie przestrzenią dyskową- pojęcia logiczne, elementy monitorowania wydajności, stabilności oraz rozwiązywanie problemów z WS, podstawowe usługi, usługi plików i wydruków, popularne role w Win. w środowisku sieciowym oraz w odwołaniu do aplikacji;
 • Podstawy działania sieci – Networkin Fundamentals (kurs nr MS-40366), 40h/gr
 • koncepcja internetu, intranetu i ekstranetu, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN), sieci bezprzewodowe, sprzęt sieciowy: przełączniki, routery, typy nośników, model połączenia systemów otwartych (OSI), IPv4, IPv6, usługi sieciowe, model TCP/IP;
 • Kurs CompTIA IT Fundamentals wraz z egzaminem: 40h/ gr
 • wyjaśnienie charakterystyki i funkcji wewnętrznych i zewnętrznych nośników danych, zagadnienia związane z kompatybilnością i typowe błędy, rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa i identyfikacja odpowiednich wytycznych, technologia, instalacja software’u i funkcji, bezpieczeństwo;
 • Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – 50h/gr
 •  podstawy pracy z komputerem,
 • kluczowe programy i aplikacje,
 
 • Internet i funkcjonowanie w sieci;
 • Kurs programowania  C++  - 60h/gr
 • najważniejsze zagadnienia związanie z programowaniem w C++ od przygotowania środowiska pracy do programowania obiektowego, kluczowe elementy języka C++ , użycie zmiennych, wskaźników, referencji, rzutowania, podstawowe zasady użycia pętli, instrukcje warunkowe, jak definiować klasy i jak korzystać z dziedziczenia.

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe dla słuchaczy Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku Technik informatyk:

 

 • Kurs CompTIA IT Fundamentals wraz z egzaminem: 40h/ gr
 • wyjaśnienie charakterystyki i funkcji wewnętrznych i zewnętrznych nośników danych, zagadnienia związane z kompatybilnością i typowe błędy, rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa i identyfikacja odpowiednich wytycznych, technologia, instalacja software’u i funkcji, bezpieczeństwo;
 • Kurs programowania  C++  - 60h/gr
 • najważniejsze zagadnienia związanie z programowaniem w C++ od przygotowania środowiska pracy do programowania obiektowego, kluczowe elementy języka C++ , użycie zmiennych, wskaźników, referencji, rzutowania, podstawowe zasady użycia pętli, instrukcje warunkowe, jak definiować klasy i jak korzystać z dziedziczenia.

 

Staże zawodowe:

 • Na czas odbywania stażu zostanie sporządzona umowa trójstronna między TEB Edukacja sp. z o.o., przedsiębiorcą i uczestnikiem projektu. Umowa określa ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Zostanie opracowany program stażu.
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1800,00 zł brutto za realizację stażu w wymiarze 150 godzin zegarowych.

 

Kurs Microsoft Technology Associate (MTA) adresowane do 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w obszarze informatyki:

 • Podstawy administracji serwerem Windows-Windows Server Administration Fundamentals (kurs nr MS-40365), 40h/gr,
 • przegląd funkcjonalności WS, zarządzanie WS, zarządzanie przestrzenią dyskową- pojęcia logiczne, elementy monitorowania wydajności, stabilności oraz rozwiązywanie problemów z WS, podstawowe usługi, usługi plików i wydruków, popularne role w Win. w środowisku sieciowym oraz w odwołaniu do aplikacji;
 • Podstawy działania sieci – Networkin Fundamentals (kurs nr MS-40366), 40h/gr
 • koncepcja internetu, intranetu i ekstranetu, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN), sieci bezprzewodowe, sprzęt sieciowy: przełączniki, routery, typy nośników, model połączenia systemów otwartych (OSI), IPv4, IPv6, usługi sieciowe, model TCP/IP;