Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich na Lubelszczyźnie

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich na Lubelszczyźnie” RPLU.12.00.00-06-0007/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 60 Uczniów (52K i 8 M) kształcących się na kierunku Technik Usług Fryzjerskich w Technikum TEB Edukacja w Lublinie w ramach projektu trwającego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2022r. poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowującego proces kształcenia do potrzeb tynku pracy zakładającego objęcie wsparciem w postaci dodatkowych specjalistycznych szkoleń zawodowych zgodnych z wymogami rynku pracy 60 Uczniów, organizację staży zawodowych dla min 75% z tych Uczniów oraz doposażenie szkoły i stworzenie w niej warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz umożliwiających realizację założonych szkoleń.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 roku.

 

Wartość projektu: 391 354,56 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 352 219,10 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunku Technik Usług Fryzjerskich:

·         Szkolenie zawodowe składające się z następujących modułów: ESSENTIAL (36 h), ADVANCED (40 h), EXPERT (44 h):

·         Szkolenie biznesowe – Super Stylista:

·         Szkolenie psychologiczne – Psychologia obsługi klienta

 

 

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

·         Stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Dodatkowo w ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele praktycznej nauki zawodu w obszarze szkoleń zawodowych zgodnych ze ścieżką szkoleń rekomendowanych przez SCHWARZKOPF PROFFESSIONAL, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego na kierunku Technik Usług Fryzjerskich.

 

Zakładane efekty

  • Doposażenie pracowni technika usług fryzjerskich,
  • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 60 BO poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 45 BO (39K, 6M) poprzez udział w stażach zawodowych,
  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 6 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.