Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Organizacji Reklamy

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „Wykwalifikowany Technik Organizacji Reklamy” nr WND-RPSL.11.02.01-24-080E/17

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 1 030 644,24 zł

Wartość dofinansowania z UE: 876 047,61 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 3 Techników TEB Edukacja w województwie śląskim. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie ze szkół w Gliwicach, Katowicach i Tychach, kształcący się na kierunku Technik Organizacji Reklamy poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów, stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych), jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, prowadzących zajęcia w ww. placówkach na kierunku Technik informatyk, poprzez uczestnictwo w doszkalającym kursie programowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy, a kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uznawanego na całym świecie Certyfikatu MTA.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres: od września 2018 r. do sierpnia 2021 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunku Technik Organizacji Reklamy zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń zawodowych;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego, prowadzący zajęcia na kierunku Technik Organizacji Reklamy. Dla nauczycieli zaplanowane zostało szkolenie zawodowe, zakończone Certyfikatem MTA. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia uczniów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.