Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich”

nr WND-RPSL.11.02.01-24-00A0/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 453 970,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 385 874,50 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum TEB Edukacja w Gliwicach i Technikum TEB Edukacja w Katowicach, kształcących się na kierunku Technik Usług Fryzjerskich poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunku i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów oraz stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy.

Realizację projektu zaplanowano na okres: od września 2017r. do sierpnia 2021 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunku Technik Usług Fryzjerskich zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • wyprawkę fryzjerską;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń Schwarzkopf Proffessional;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.