Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich

Oferta

I. DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji Uczestnika Projektu, a także predyspozycje osobowe do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wzrost poziomu kompetencji miękkich. Zarówno doradztwo grupowe, jak i indywidualne realizowane będzie zgodnie z Innowacyjnym Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego, który został stworzony w ramach innego projektu: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.12.2011 – 30.06.2014 przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

Czas trwania: 27h (25h doradztwo grupowe + 2h doradztwo indywidualne)

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Katowicach

Po doradztwie grupowym:

 • test preferencji zawodowych;
 • test intelektualny.

Po doradztwie indywidualnym: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

DORADZTWO GRUPOWE (25h):

Poradnictwo grupowe składało się będzie z nast. modułów:

 • Poznaję siebie (w tym tematyka równości szans kobiet i mężczyzn);
 • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
 • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy, uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia;
 • Kwalifikacje zawodowe – Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji.

DORADZTWO INDYWIDUALNE (2h):

Poradnictwo indywidualne będzie obejmowało:

 • omówienie wyników testów (testu preferencji zawodowych, testu intelektualnego), wypełnionych po zakończeniu doradztwa grupowego;
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

II. SZKOLENIA ZAWODOWE, BIZNESOWE I PSYCHOLOGICZNE

Czas trwania: 120h

Miejsce realizacji: Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Katowicach

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Schwarzkopf Proffessional: certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego szkolenia Schwarzkopf Proffessional;

Po zakończeniu projektu: zaświadczenie o udziale w projekcie

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe;
 • wyprawkę fryzjerską, na którą składają się: przybornik fryzjerski; nożyczki; narzędzia brzytwopodobne; zestaw grzebieni i szczotek; zestaw przyborów do farbowania i ondulowania; główka treningowa.
 • certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnych szkoleń Schwarzkopf Proffessional;
 • zaświadczenie o udziale w projekcie.

SZKOLENIE ZAWODOWE (łącznie 120h): ścieżka szkoleń rekomendowana przez Schwarzkopf Proffessional prowadzona w ramach ogólnoświatowej ASK Academy, złożona z nast. modułów:

 • MODUŁ ESSENTIAL (36h):

Wiedza i umiejętności umożliwiające zapewnienie wysokiego standardu oferowanych usług.

 • MODUŁ ADVANCED (40h):

Wiedza na temat produktów oraz umiejętności, które pozwolą zaoferować jeszcze wyższy standard obsługi w salonie.

 • MODUŁ EXPERT (44h):

Szkolenie mające na celu rozwój kreatywności.

Podczas szkoleń zawodowych, uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu koloryzacji i pielęgnacji włosów, stylizacji fryzur (zarówno damskich, jak i męskich), umiejętności doradzania oraz kreatywności.

SZKOLENIE BIZNESOWE „Super stylista” (16h):

Aby stworzyć dobrze prosperujący salon nie wystarczą same umiejętności fryzjerskie.

Tematyka szkolenia:

 • tworzenie profesjonalnego portfolio;
 • sukces w biznesie;
 • stawianie sobie celów;
 • produktywność i sposoby jej oceniania;
 • profesjonalna sprzedaż, strategie zwiększania sprzedaży;
 • tworzenie skutecznych strategii marketingowych, przyciągających nowych klientów;
 • merchandising (wywieranie wpływu na zachowanie klienta za pomocą odpowiedniej prezentacji sklepu/salonu i produktów w celu wzrostu sprzedaży usług i produktów).

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE „Psychologia obsługi klienta” (16h):

W osiągnięciu sukcesu w biznesie, oprócz kwalifikacji, ważne jest również właściwe podejście do klienta.

Ramowy program szkolenia:

 • różnicowanie typów klientów;
 • kształtowanie właściwych postaw w obsłudze klienta;
 • komunikacja z klientem w procesie obsługi;
 • prezentacja produktów/usług;
 • doskonalenie technik sprzedażowych.

Szkolenia zawodowe odbywać się będą w 6 grupach po ok. 12 osób.

 

III. STAŻE ZAWODOWE (150h):

Dla 51% Uczestników Projektu (tj. dla 37 osób) zaplanowane jest zorganizowanie staży zawodowych w wymiarze 150h/osobę, w przedsiębiorstwach z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Staże realizowane będą na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły, we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż, zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

 

Za udział w stażu Uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1480,00 zł za przepracowane 150h.