Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy na kierunkach Fototechnik i Technik logistyk

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy na kierunkach Fototechnik i Technik logistyk w Technikach TEB Edukacja w Subregionie Centralnym” nr WND-RPSL.11.02.01-24-00A1/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 438 355,80 zł

Wartość dofinansowania z UE: 372 602,43 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Techników TEB Edukacja w Subregionie Centralnym, tj. Technikum TEB Edukacja w Gliwicach oraz Technikum TEB Edukacja w Tychach, kształcących się na kierunku Technik logistyk oraz Fototechnik, poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów oraz stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy.

Realizację projektu zaplanowano na okres: od września 2017r. do sierpnia 2020 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunków Technik logistyk oraz Fototechnik zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych szkoleń;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.