Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy” RPDS.10.04.04-02-0005/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 300 słuchaczy (270K, 30M) oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 90 słuchaczy kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Technik administracji i Opiekun medyczny kształcących się w szkołach TEB Edukacja w Wałbrzychu i Świdnicy przez udział w dodatkowych szkoleniach oraz stażach.

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2017 r. do listopada 2018 roku.

Wartość projektu: 654 437,50 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 556 271,87 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń:

  • Dla Technika masażysty - masaż sportowy,
  • Dla Technika usług kosmetycznych – wizaż – zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminu czeladniczego,
  • Dla Technika administracji – e-Urzędnik,
  • Dla Opiekuna medycznego – aktywizacja osób z chorobą otępienną z aktywizacją osób starszych.

Ponadto wszyscu uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe wraz z testami kompetencji oraz intelektualnymi).

Spośród wszystkich uczestników projektu, 30% odbędzie płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Ubezpieczenie NNW,
  • Stypendium stażowe dla uczestników stażów zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

  • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 300 BO (270K, 30M) poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 90 BO poprzez udział w stażach zawodowych.