Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy

Oferta

Masaż sportowy (technik masażysta)

Liczba osób objętych wsparciem: 60

Łączny wymiar godzin kształcenia: 24h na grupę (4 grupy x 15 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Anatomia i fizjologia w organizmie człowieka,
 2. Wiadomości teoretyczne dotyczące masażu sportowego,
 3. Techniki w masażu sportowym,
 4. Wykonywanie masażu w wybranych dyscyplinach sportowych oraz zapoznanie z masażem po urazach w sporcie. Wybrane elementy terapii manualnej.
 5. Zajęcia praktyczne – metodyka masażu grzbietu, kręgosłupa, brzucha, kończyn górnych i dolnych, tylnej strony tułowia, w wybranych dyscyplinach sportowych, po urazach w sporcie.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć wewnętrzny egzamin umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji.

Wizaż – zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminu czeladniczego (technik usług kosmetycznych)

Liczba osób objętych wsparciem: 60

Łączny wymiar godzin kształcenia: 100h na grupę (4 grupy x 15 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rachunkowość, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady BHP, podstawowe przepisy prawa pracy,
 2. Wiedza dot. teorii kolorów,
 3. Znajomość kosmetyków,
 4. Znajomość technik wykonywania różnych makijaży,
 5. Umiejętność stylizacji makijażu i fryzury.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji i tytuł czeladnika w zawodzie.

E-Urzędnik (technik administracji)

Liczba osób objętych wsparciem: 75

Łączny wymiar godzin kształcenia: 16h na grupę (5 grupy x 15 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aspekty organizacyjne, techniczne i prawne podpisu elektronicznego,
 2. Różnice kosztów tradycyjnej wymiany dokumentów w stosunku do kosztów związanych z podpisem elektronicznym,
 3. Metody zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacji w domu i firmie wykorzystujące rozwiązania podpisu elektronicznego,
 4. Odpowiedzialność za elektroniczne złożenie podpisu,
 5. Różnice między podpisem elektronicznym a podpisem kwalifikowanym,
 6. Rodzaje certyfikatów i sposoby ich wykorzystywania.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin przeprowadzony umożliwiający zdobycie certyfikatu e-Urzędnik potwierdzającego nabycie kwalifikacji, wydawany przez ECDL Foundation.

Aktywizacja osób z chorobą otępienną z aktywizacją osób starszych

Liczba osób objętych wsparciem: 105

Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h na grupę (7 grup x 15 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aktywizacja osób z chorobą otępienną i ich rodzaje,
 2. Aktywizacja osób starszych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć wewnętrzny egzamin przeprowadzony umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 300

Łączny wymiar godzin: 3h na osobę

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychpofizycznych ucznia. Prowadzone z wykorzystaniem testów kompetencji i intelektualnych.

Staże zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 90

Łączny wymiar godzin: 150h na osobę

Staż płatny (1750 zł), którego celem jest wzmocnienie umiejętności praktycznych z naciskiem na nowo zdobytą wiedzą podczas szkoleń. Każdorazowo program stażu będzie ustalony z pracodawcami przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju.