Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu

Staże zawodowe dla Uczestników projektu

2019-07-04 10:16:23

Jedną z najważniejszych form wsparcia projektu są staże zawodowe u pracodawców. Każdy stażysta zobowiązany jest do odbycia 150 h stażu pod okiem opiekuna stażu u pracodawcy,
z którym została podpisana umowa o realizację stażu.

Na podstawie tej umowy stażysta otrzymuje stypendium stażowe.

Ta forma wsparcia jest przez część uczestników projektu już zakończona, pozostałe osoby są w trakcie odbywania stażu, a  planowo powinni go zakończyć  przed datą zakończenia realizacji projektu.

Harmonogramy poszczególnych staży są dostępne w Biurze projektu. Wróć