Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu

O projekcie

O PROJEKCIE

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu” RPDS.10.04.02-02-0005/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 180 słuchaczy (150K, 30M) kierunków: Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta i Higienistka stomatologiczna w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu przez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach.

Realizację projektu zaplanowano na okres od września 2017 r. do sierpnia 2019 roku.

 

Wartość projektu: 877 293,75 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 745 699,68 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń:

  • Dla 45 słuchaczy kierunku Technik dentystyczny:

- Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej

  • Dla 45 słuchaczy kierunku Technik elektroradiolog:

- Ochrona radiologiczna pacjentów

- System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa

  • Dla 45 słuchaczy kierunku Technik masażysta

- Masaż sportowy

  • Dla 45 słuchaczy kierunku Higienistka stomatologiczna

- Asystowanie przy implantologii

- Profesjonalne wybielanie zębów

Ponadto wszyscu uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego (grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe wraz z testami kompetencji oraz intelektualnymi).

 

108 uczestników projektu odbędzie płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Ubezpieczenie NNW,
  • Stypendium stażowe dla uczestników stażów zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Zakładane efekty

  • Wzrost świadomości w zakresie kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego u wszystkich uczestników projektu poprzez udział w grupowym poradnictwie zawodowym i indywidualnym doradztwie zawodowym,
  • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wszystkich uczestników projektu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych dodatkowych szkoleniach zawodowych zdiagnozowanych jako niezbędne na rynku pracy,
  • Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 108 uczestników projektu poprzez udział w stażach u lokalnych pracodawców z branży.