Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu

Oferta

Autodesk Inventor (Technik dentystyczny)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (3 grupy x 15 osób)

Tematyka:

Autodesk Invenyor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej: wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowgo projektu w Inventorze, modelowanie części 2D i 3D, modelowanie detali, tworzenie dokumentacji rysunkowej, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukarki 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

 

Ochrona radiologiczna pacjentów (Technik elektroradiolog)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Tematyka:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Program szkolenia będzie zgodny z wytycznymi MZ.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy podejdą do zewnętrznego egzaminu, który umożliwi im zdobycie certyfikatu ważnego przez 5 lat.

 

 

System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa (Technik elektroradiolog)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h na grupę (3 grupy x 15 osób)

Tematyka:

Techniczne aspekty zapewnienia jakości obrazowania, sterowanie procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich, kryteria jakości i sposoby testowania aparatury diagnstycznej, zasady prowadzenia dokumentacji.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

 

Masaż sportowy (Technik masażysta)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (3 grupy x 15 osób)

Tematyka:

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: podstawy anatomii i fizjologii, zalety masażu sportowego, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, teoria masażu sportowego, metodyka masażu sportowego, masaż izometryczny, funkcyjny, masaż sportowy: treningowy, przed zawodami, startowy, powysilkowy i kondycyjny.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

 

Asystowanie przy implantologii (Higienistka stomatologiczna)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Łączny wymiar godzin kształcenia: 20h na grupę (3 grupy x 15 osób)

Tematyka:

Asystowanie przy zabiegach, przygotowanie urządzeń i personelu, praca z pacjentem, asysta czysta i brudna, instrumentarium po zabiegu.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

 

Profesjonalne wybielanie zębów (Higienistka stomatologiczna)

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Łączny wymiar godzin kształcenia: 32h na grupę (3 grupy x 15 osób)

Tematyka:

Kurs przygotowujący do wykonywania zabiegów z użyciem profesjonalnego lasera do wybielania zębów.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 180

Łączny wymiar godzin: 25h doradztwa grupowego (25h/grupę x 12 grup x 15 osób) oraz 2h doradztwa indywidualnego na osobę

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychpofizycznych ucznia. Prowadzone z wykorzystaniem testów kompetencji i intelektualnych.

 

 

Staże zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 108

Łączny wymiar godzin: 150h na osobę

Staż płatny (2100 zł), którego celem jest wzmocnienie umiejętności praktycznych z naciskiem na nowo zdobytą wiedzą podczas szkoleń. Każdorazowo program stażu będzie ustalony z pracodawcami przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju.