Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie” nr RPPK.09.04.00-18-0014/17 realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu nauczania kursu: rejestratorka medyczna lub na opracowanie programu nauczania kursu: podologia. Szczegóły dot. rozeznania rynku znajdą Państwo w załącznikach.

Rejestratorka medyczna - rozeznanie rynku (opis)

Rejestratorka medyczna - załącznik nr 1 (formularz cenowy)

Podologia - rozeznanie rynku (opis)

Podologia - załącznik nr 1 (formularz cenowy)