Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie” nr RPPK.09.04.00-18-0014/17 realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie recenzji programu nauczania kursu: rejestratorka medyczna lub opracowanie recenzji programu nauczania kursu: podologia. Szczegóły dot. rozeznania rynku znajdą Państwo w załącznikach.

Rejestratorka medyczna (recenzja) - rozeznanie rynku (opis)

Rejestratorka medyczna (recenzja) - załącznik nr 1 (formularz cenowy)

Podologia (recenzja) - rozeznanie rynku (opis)

Podologia (recenzja) - załącznik nr 1 (formularz cenowy)