Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medycznych w Szkołach TEB Edukacja w Rzeszowie” RPPK.09.04.00-18-0014/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji zawodowych przez 132 Słuchaczy TEB kształcących się w zawodach medycznych w Oddziale TEB w Rzeszowie, nabycie kwalifikacji zawodowych przez 9 Nauczycieli ww. szkół oraz nabycie nowowprowadzonych
do ZSK kwalifikacji zawodowych przez 48 Słuchaczy kształcących się na innych kierunkach w TEB Edukacja w Rzeszowie dzięki wdrożeniu kompleksowego programu poprawy jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od października 2017 r. do września 2019 roku.

 

Wartość projektu: 857 492,00 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 771 742,79 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunków:

  • Asystentka stomatologiczna: szkolenie „Profesjonalne wybielanie zębów” oraz szkolenie ,,Skaling i piaskowanie’’
  • Higienistka stomatologiczna: szkolenie „Asystowanie przy implantologii” oraz szkolenie ,,Skaling i piaskowanie’’
  • Technik dentystyczny: szkolenie „Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej”
  • Technik masażysta: szkolenie „Masaż sportowy”
  • Opiekunka dziecięca: szkolenie „Integracja w przedszkolu, praca z dysfunkcyjnym dzieckiem”
  • Technik farmaceutyczny: szkolenie „Umiejętności handlowe” oraz szkolenie „IT w farmacji” wraz z egzaminem.

 

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

·         Bezpłatny komplet podręczników/skryptów tematycznych,

·         Stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Dodatkowo w ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego w różnych obszarach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego w ww. zawodach. Ponadto, zostaną opracowane programy nauczania i system walidacji i certyfikacji dla kursów podologia oraz rejestratorka medyczna. Po zarejestrowaniu nowych kierunków odbędą się kursy.

 

Zakładane efekty

  • Doposażenie pracowni technika dentystycznego, asystentki stomatologicznej oraz higienistki stomatologicznej,
  • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 132 BO poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 132 BO (120K, 12M) poprzez udział w stażach zawodowych,
  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.