Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik usług kosmetycznych

O projekcie

O PROJEKCIE

 

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik usług kosmetycznych w Szkołach TEB Edukacja w województwie dolnośląskim” RPDS.10.04.01-02-0014/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 255 uczniów (157K, 98M) kierunków: Technik informatyk oraz Technik usług kosmetycznych kształcących się w szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Świdnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu przez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach.

Realizację projektu zaplanowano na okres od września 2017 r. do sierpnia 2019 roku.

 

Wartość projektu: 1 485 129,00 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 262 359,65 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń:

  • Dla 120 uczniów kierunku Technik informatyk:

- Podstawy rozwoju programowania (Software Development Fundamentals)

- Grafika komputerowa

  • Dla 135 uczniów kierunku Technik usług kosmetycznych:

- kompleksowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu czeladniczego z zakresu wizażu

Ponadto wszyscu uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego (grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe wraz z testami kompetencji oraz intelektualnymi).

 

204 uczestników projektu odbędzie płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Ubezpieczenie NNW,
  • Stypendium stażowe dla uczestników stażów zawodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Zakładane efekty

  • Wzrost świadomości w zakresie kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego u wszystkich uczestników projektu poprzez udział w grupowym poradnictwie zawodowym i indywidualnym doradztwie zawodowym,
  • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wszystkich uczestników projektu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych dodatkowych szkoleniach zawodowych zdiagnozowanych jako niezbędne na rynku pracy,
  • Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 204 uczestników projektu poprzez udział w stażach u lokalnych pracodawców z branży.