Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik usług kosmetycznych

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 255 słuchaczy (157K, 98M) uczących się w szkołach Wnioskodawcy – Policealnej Szkole TEB Edukacja we Wrocławiu, Policealnej Szkole TEB Edukacja w Jeleniej Górze, Policealnej Szkole TEB Edukacja w Wałbrzychu, Policealnej Szkole TEB Eduacja w Legnicy, Szkole Europejskiej „Eurocollege” w Lubinie oraz Szkole Europejskiej „Eurocollege” w Świdnicy na jednym z poniższych kierunków: Technik informatyk oraz Technik usług kosmetycznych (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie dolnośląskim).

 

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkołach Wnioskodawcy: Policealnej Szkole TEB Edukacja we Wrocławiu, Policealnej Szkole TEB Edukacja w Jeleniej Górze, Policealnej Szkole TEB Edukacja w Wałbrzychu, Policealnej Szkole TEB Eduacja w Legnicy, Szkole Europejskiej „Eurocollege” w Lubinie oraz Szkole Europejskiej „Eurocollege” w Świdnicy na jednym z poniższych kierunków:

  1. Technik informatyk,
  2. Technik usług kosmetycznych.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  1. osoby bez doświadczenia zawodowego: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym),
  2. kobiety: +15 pkt
  3. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w załadce DO POBRANIA

 

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie