Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik usług kosmetycznych

Oferta

Podstawy rozwoju programowania (Technik informatyk)

Liczba osób objętych wsparciem: 120

Łączny wymiar godzin kształcenia: 56h na grupę (8 grup x 15 osób)

Tematyka:

Podstawy rozwoju programowania (Software Development Fundamentals) obejmuje zagadnienia: wprowadzaenie do programowania, wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo, tworzenie oprogramowania, aplikacje Web, komputerowe i bazy danych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin MTA (Microsoft) umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Certyfikaty MTA są honorowane na całym świecie.

 

Grafika komputerowa (Technik informatyk)

Liczba osób objętych wsparciem: 120

Łączny wymiar godzin kształcenia: 56h na grupę (8 grup x 15 osób)

Tematyka:

Ramowy program kursu obejmuje specjalistyczne zajęcia z obróbki obrazu. Konkretna tematyka i poziom nauczania zostaną dostosowane przez trenera do potrzeb każdej grupy.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin ACA (Adobe) umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi narzędzi firmy Adobe do komunikacji cyfrowej oraz tworzenia i projektowania materiałów.

 

Kompleksowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu czeladniczego z zakresu wizażu (Technik usług kosmetycznych)

Liczba osób objętych wsparciem: 135

Łączny wymiar godzin kształcenia: 100h na grupę (9 grup x 15 osób)

Tematyka:

Pełne przygotowanie do etapu teoretycznego i praktycznego egzaminu czeladniczego: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologia, maszynoznawstwo i materiałoznawstwo.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczniowie podejdą do egzaminu czeladniczego dającego tytuł czeladnika w zawodzie.

 

Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 255

Łączny wymiar godzin: 25h doradztwa grupowego (25h/grupę x 17 grup x 15 osób) oraz 2h doradztwa indywidualnego na osobę

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychpofizycznych ucznia. Prowadzone z wykorzystaniem testów kompetencji i intelektualnych.

 

Staże zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 204

Łączny wymiar godzin: 150h na osobę

Staż płatny (2100 zł), którego celem jest wzmocnienie umiejętności praktycznych z naciskiem na nowo zdobytą wiedzą podczas szkoleń. Każdorazowo program stażu będzie ustalony z pracodawcami przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju.