Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zaprojektuj swoje kwalifikacje - naucz się realizować projekty multimedialne

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Zaprojektuj swoje kwalifikacje - naucz się realizować projekty multimedialne” RPWP.08.03.02-30-0123/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji w zakresie wykonywania i realizacji projektów multimedialnych przez 60 osób dorosłych (28K, 32M) z obszaru województwa wielkopolskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia w formach pozaszkolnych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W ramach projektu 36 osób (17K, 19M) uzyska kwalifikacje zawodowe poprzez pozytywne zdanie egzaminu zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na okres od grudnia 2016 r. do października 2018 roku.

Wartość projektu: 252 461,25 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 227 215,12 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych wyodrębnionej dla zawodów Fotorgraf oraz Fototechnik.

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Bezpłatny komplet podręczników
  • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
  • Bezpłatny egzamin i certyfikat Adobe Certified Associate
  • Ubezpieczenie NNW

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.