Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców!

Do pobrania

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 4 Zaświadczenie o nauce

Załącznik nr 5 Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 7 Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Aby wziąć udział w projekcie, Kandydat powinien:

OBLIGATORYJNIE:

1. Kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
2. Podpisać Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 4)
3. Podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5),

DODATKOWO:
1. Dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o nauce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - dotyczy tylko i wyłącznie osób, które w formularzu zgłoszeniowym wskazują adres zamieszkania poza województwem warmińsko-mazurskim (Załącznik nr 2 i 3)
2. Dostarczyć ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dotyczy osób z niepełnosprawnościami
3. Wypełnić analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Załącznik 5) - dotyczy osób z niepełnosprawnościami
4. Dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego - dotyczy osób bezrobotnych