Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców!

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie pt. "Zdobądź kwalifiakcje pożądane przez pracodawców!" nr. RPWM.02.03.02-28-0060/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 487 254,35 zł

Wartość dofinansowania z UE: 438 528,91 zł

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy przez 84 osoby dorosłe  z województwa warińsko-mazurskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od kwietnia 2018 r. do grudnia 2021 roku.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu. stanowi 90 osób dorosłych (56K i 34M) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj.warmińsko-mazurskiego. Jako osoby dorosłe traktowane są osoby, które w dniu przystąpienia do proj.mają skończone 18lat.

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w ramach kursów:

 

KURSY DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu

2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

4. Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop

 

KURSY DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

1. Masaż klasyczny - poziom I

2. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

3. Kurs komputerowy w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.