Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców!

Oferta

Przyjdź i podnieś swoje kwalifikacje. Skorzystaj w oferty kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Co trzeba zrobić aby skorzystać z oferty?

- trzeba być pełnoletnim

- mieszkać lub pracować na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

- nie prowadzić działalności gospodarczej,

- złożyć w Biurze projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych

 

 

AKTUALNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA KURSY:

 

1. Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop

2. Masaż klasyczny - poziom I

3. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

4. Kurs komputerowy w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2

 

W celu zapisania się na kurs zapoznaj się z informacjami na temat rekrutacji do projektu i skontaktuj się z Biurem Projektu.

 

KURSY DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ

1. Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop - REKRUTACJA OTWARTA

Liczba osób objętych wsparciem: 36
Łączny wymiar godzin kształcenia: 80h
Program nauczania obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop
 2. Standardy i ustalanie wymogów projektów graficznych
 3. Identyfikacja elementów projektu u w procesie przygotowywania zdjęć,
 4. Tworzenie i edycja obrazów przy użyciu programu
 5. Przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych.

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem ACA Adobe Photoshop.

2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 653h, w tym 120 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Organizacja pracy fotografa
 3. Rejestracja obrazu
 4. Kopiowanie i obróbka obrazu

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
 3. Przygotowywanie projektów multimedialnych

Praktyki zawodowe w wymiarze 160h.
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

4. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 371h, w tym 150 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 4. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Praktyki zawodowe w wymiarze 40h.
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

KURSY DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

1. Masaż klasyczny - poziom I - REKRUTACJA OTWARTA

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Teoria masażu
 2. Zasady i warunki konieczne do wykonywania masażu
 3. Techniki masażu klasycznego
 4. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania masażu
 5. Wykonywanie masażu klasycznego na poszczególnych częściach ciała

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone egzaminem wewnętrznym.

2. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - REKRUTACJA OTWARTA

Liczba osób objętych wsparciem: 36
Łączny wymiar godzin kształcenia: 66h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Inne stany nagłe
 9. Taktyka działań ratowniczych
 10. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 11. Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych
 12. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408 oraz z 2019 r. poz. 2091).

3. Kurs z branży medycznej: Kurs komputerowy w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2 - REKRUTACJA OTWARTA

Liczba osób objętych wsparciem: 36
Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady pracy z dokumentami
 2. Tworzenie zawartości i struktury dokumentów
 3. Formatowanie dokumentów
 4. Wydruk dokumentów
 5. Zarządzanie danymi w arkuszu
 6. Analiza danych
 7. Podstawowe informacje o bazach danych
 8. Przeglądarka internetowa
 9. Wyszukiwanie informacji
 10. Poczta elektroniczna
 11. Wideokonferencje
 12. e-Nauczanie w służbie zdrowia
 13. Zaawansowane analizy danych

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone wewnętrznym egzaminem zewnętrznym ECCC w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2 (poziom A lub B), który potwierdzi uzyskanie przez nich kwalifikacji (zgodnie ze standardem ECCC).