Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców!

Oferta

KURSY DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 653h, w tym 120 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Organizacja pracy fotografa
 3. Rejestracja obrazu
 4. Kopiowanie i obróbka obrazu

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
 3. Przygotowywanie projektów multimedialnych

Praktyki zawodowe w wymiarze 160h.
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 371h, w tym 150 godzin kształcenia na odległość – e-learning
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy kształcenia w zawodzie
 2. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 4. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Praktyki zawodowe w wymiarze 40h.
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

KURSY DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

1. Język niemiecki w służbie zdrowia

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Terminologia dotycząca ciała człowieka
 2. Symptomy i opisy chorób i wypadków
 3. Wyrażenia związane z opieką nad pacjentami
 4. Prowadzenie rozmowy z pacjentami, współpracownikami i przełożonymi
 5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej za granicą

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem językowym - TELC.

2. Język angielski w służbie zdrowia

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Terminologia dotycząca ciała człowieka
 2. Symptomy i opisy chorób i wypadków
 3. Wyrażenia związane z opieką nad pacjentami
 4. Prowadzenie rozmowy z pacjentami, współpracownikami i przełożonymi
 5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej za granicą

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem językowym - TELC.

3. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 66h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Inne stany nagłe
 9. Taktyka działań ratowniczych
 10. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 11. Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych
 12. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone wewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych.

4. Kurs z branży medycznej: Kurs komputerowy w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2

Liczba osób objętych wsparciem: 24
Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady pracy z dokumentami
 2. Tworzenie zawartości i struktury dokumentów
 3. Formatowanie dokumentów
 4. Wydruk dokumentów
 5. Zarządzanie danymi w arkuszu
 6. Analiza danych
 7. Podstawowe informacje o bazach danych
 8. Przeglądarka internetowa
 9. Wyszukiwanie informacji
 10. Poczta elektroniczna
 11. Wideokonferencje
 12. e-Nauczanie w służbie zdrowia
 13. Zaawansowane analizy danych

Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone wewnętrznym egzaminem zewnętrznym ECCC w systemie branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC- Służba Zdrowia PI M2 (poziom A lub B), który potwierdzi uzyskanie przez nich kwalifikacji (zgodnie ze standardem ECCC).