Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców

O projekcie

TEB Edukacja Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie „Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców” nr RPLU.12.04.00-06-0031/18.

 

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest dla 144 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w Województwie Lubelskim. Projekt będzie realizowany na terenie Lublina. 

Okres realizacji: 01.03.2019 do 31.08.2022

Oddział, w którym realizowany jest projekt: Lublin Zamość

 

Realizację Projektu zaplanowano na okres od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia  2022 r.

 

Wartość Projektu: 922 816,70 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 830 516,70 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w następujących kwalifikacjach:

  1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji FRK.01 (dawne AU.21). Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji EKA.05.Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AUD.05 (dawne AU.28). Realizacja projektów multimedialnych.
  4. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Bezpłatny komplet podręczników
  • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
  • Ubezpieczenie NNW
  • Praktyki zawodowe 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Wskaźniki:

  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 144 osoby
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 110 osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!