Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Zdobądź kwalifikacje pożądane przez pracodawców

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 144 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim. Projekt będzie realizwoany w Lublinie.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

  1. Osoba powyżej 18 roku życia
  2. Osoba zamieszkująca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 

  • osoby pozostające bez zatrudnienia: +10 pkt (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • osoby w wieku 50+ : +10 pkt;
  • osoby o niskich kwalifikacjach: +10 pkt (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych: +10 pkt (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  • kobiety: +10 pkt.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)