[X]
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglšdarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce zwišzanej z ciasteczkami i innymi podobnymi technologiami.
Jesteś tutaj:  Strona główna

Aktualności

I etap rekrutacji - informacja

2018-05-16

Szanowni  Państwo,

Poniżej przedstawimy listę kandydatów po I etapie rekrutacji do projektu, którzy spełnili kryteria formalne. Jednocześnie lista zawiera informacje na temat przyznanej punktacji w ramach oceny merytorycznej złożonych wstępnych formularzy rekrutacyjnych.

Kandydaci, którzy przeszli I etap rekrutacji sukcesywnie będą zapraszani na II etap rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Osoby te, będą się kontaktować z kandydatami w celu umówienia spotkania.  

Przypominamy, iż końcowa ocena danego Kandydata składa się z oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocen przyznanych przez doradcę zawodowego oraz psychologa.

LISTA KANDYDATÓW DO PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI:

Lp.

Inicjały Kandydata do projektu

Nr ewidencyjny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Ocena punktowa Eksperta nr 1

Ocena punktowa Eksperta nr 2

Średnia arytmetyczna z oceny obu Ekspertów

1.

U.S.

WFR/33/2018

77,00

78,00

77,50

2.

M.R.

WFR/04/2018

76,00

77,00

76,50

3.

E.C.

WFR/22/2018

73,00

75,00

74,00

4.

P.R.

WFR/43/2018

75,00

73,00

74,00

5.

M.O.

WFR/45/2018

72,00

72,00

72,00

6.

A.R.

WFR/08/2018

72,00

70,00

71,00

7.

P.H.

WFR/53/2018

70,00

70,00

70,00

8.

J.S.

WFR/12/2018

69,00

70,00

69,50

9.

J.K.

WFR/09/2018

68,00

70,00

69,00

10.

K.W.

WFR/07/2018

69,00

67,00

68,00

11.

R.C.

WFR/38/2018

68,00

68,00

68,00

12.

D.P.

WFR/52/2018

67,00

69,00

68,00

13.

Ł.F.

WFR/10/2018

69,00

66,00

67,50

14.

B.K.

WFR/20/2018

66,00

67,00

66,50

15.

M.K.R.

WFR/34/2018

65,00

66,00

65,50

16.

M.Ł.

WFR/39/2018

65,00

64,00

64,50

17.

M.S.

WFR/11/2018

63,00

65,00

64,00

18.

J.Z.

WFR/58/2018

62,00

61,00

61,50

19.

M.B.

WFR/24/2018

61,00

61,00

61,00

20.

A.T.

WFR/05/2018

59,00

60,00

59,50

21.

S.B.

WFR/28/2018

59,00

60,00

59,50

22.

D.T.

WFR/13/2018

60,00

58,00

59,00

23.

K.A.

WFR/27/2018

56,00

60,00

58,00

24.

J.W.

WFR/41/2018

57,00

56,00

56,50

25.

I.K.

WFR/51/2018

56,00

56,00

56,00

26.

G.R.

WFR/02/2018

55,00

56,00

55,50

27.

E.B.

WFR/19/2018

55,00

56,00

55,50

28.

K.W.

WFR/49/2018

54,00

55,00

54,50

29.

W.P.

WFR/60/2018

55,00

54,00

54,50

30

B.B.

WFR/40/2018

55,00

52,00

53,50

31.

E.Z.

WFR/55/2018

52,00

53,00

52,50

32.

M.O.

WFR/25/2018

51,00

52,00

51,50

33.

M.G.

WFR/61/2018

51,00

50,00

50,50

34.

M.R.

WFR/03/2018

50,00

49,00

49,50

35.

A.K.

WFR/36/2018

50,00

49,00

49,50

36.

M.S.

WFR/48/2018

50,00

49,00

49,50

37.

K.L.

WFR/50/2018

50,00

48,00

49,00

38.

E.R.

WFR/44/2018

48,00

49,00

48,50

39.

M.J-E.

WFR/06/2018

46,00

47,00

46,50

40.

M.T.

WFR/57/2018

47,00

46,00

46,50

41.

K.P.

WFR/14/2018

46,00

46,00

46,00

42.

E.P.

WFR/30/2018

46,00

46,00

46,00

43.

J.S.

WFR/54/2018

45,00

47,00

46,00

44.

M.M. K.

WFR/59/2018

46,00

46,00

46,00

45.

I.K.

WFR/01/2018

43,00

45,00

44,00

46.

J.W.

WFR/46/2018

44,00

43,00

43,50

47.

A.O.

WFR/32/2018

43,00

42,00

42,50

48.

J.D.

WFR/29/2018

42,00

41,00

41,50

49.

K.K-J.

WFR/21/2018

40,00

39,00

39,50

50.

M.M.

WFR/35/2018

40,00

37,00

38,50

51.

M.M.

WFR/17/2018

36,00

38,00

37,00

52.

A.Ł.

WFR/18/2018

36,00

37,00

36,50

53.

V.G.

WFR/42/2018

37,00

36,00

36,50

54.

A.W.

WFR/56/2018

35,00

36,00

35,50

55.

A.D-G.

WFR/23/2018

20,00

19,00

19,50

56.

A.W.

WFR/16/2018

19,00

17,00

18,00

57.

M.B.

WFR/47/2018

17,00

19,00

18,00

58.

W.R.

WFR/31/2018

12,00

10,00

11,00

 

LISTA KANDYDATÓW DO PROJEKTU, KTÓRYCH WSTĘPNE FORMULARZE REKRUTACYJNE ZOSTAŁY ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ:

Lp.

Inicjały Kandydata do projektu

Nr ewidencyjny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Powód odrzucenia wstępnego formularza rekrutacyjnego

1.

P. K.

WFR/15/2018

Niespełnienie kryterium formalnego związanego z przynależnością do grupy docelowej projektu

2.

E. J

WFR/26/2018

Niespełnienie kryterium formalnego związanego z przynależnością do grupy docelowej projektu

3.

A.Ś.

WFR/37/2018

Niespełnienie kryterium formalnego związanego z przynależnością do grupy docelowej projektu.

 

Kandydaci, którzy nie spełnili kryteriów formalnych zostaną poinformowani listowanie o wynikach oceny.

 

Zespół projektowy