Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

O projekcie

TEB Edukacja wraz z Fundacją AKME zaprasza do udziału w projekcie „Czas na zmianę” RPPM.06.01.02-22-0104/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym min. 115 osób (69K/46M) ze 135 Uczestników Projektu (81K/54M). Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. pomorskiego, w tym wyłącznie obszary o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego (powaity starogardzki, słupski, koscierski, człuchowski, chojnicki, bytowski) . Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji spoleczno-zawodowej.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 31 marca 2017 do 31 lipca 2019.

Wartość projektu: 1 990 075,32 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich:  1 890 571,55 zł

W ramach projektu zaplanowano wsparcie Uczestników Projektu , poprzez następujące działania:

- opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

- poradnictwo psychospołeczne w formie grupy wsparcia

- warsztaty terapeutyczne

- indywidualne poradnictwo psychologiczne

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

- 6 – m-czne płatne staże

- indywidualne pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, uczestnik projektu otrzymuje:

- Indywidualną Ścieżka Reintegracji

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu

- możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- szansę na podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych

- wsparcie w zakresie poszukiwania pracy

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.