Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamina rekrutacji i uczestnictwa - do pobrania - aktualizacja 25.03.2020

2. zał. nr 1 - Formularz zgloszeniowy - do pobrania

3. zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu (os. pełnoletnie) - do pobrania

4. zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu (os. niepełnoletnia) - do pobrania

5. zał. nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (os. pełnoletnia) - do pobrania

6. zał. nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (os. niepełnoletnia) - do pobrania

7. zał. nr 4 - Wzór umowy (os. pełnoletnia) - do pobrania

8. zał. nr 4 - Wzór umowy (os. niepełnoletnia) - do pobrania

9. zał. nr 5 - Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela - do pobrania

10. Zgoda opiekuna prawnego - do pobrania