Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wykwalifikowane kadry medyczne w województwie łódzkim

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wykwalifikowane kadry medyczne w województwie łódzkim” RPLD.11.03.01-10-0030/17.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 120 i Słuchaczy (100K i 20M) kształcących się na kierunkach medycznych w szkołach policealnych TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach oraz stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu trwającego od 01.09.2018r. do 31.08.2020.

Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli kształcenia zawodowego /  instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przejdą oni szkolenia z obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu.

Wartość projektu: 923 785,55 zł

Wartość dofinansowania: 831 407,00

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi 120 Słuchaczy Szkoły Policealnej i Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim, tj. po 24 Słuchaczy następujących kierunków:

- Terapeuta zajęciowy

- Opiekunka dziecięca

- Technik masażysta

- Technik elektroradiolog

- Opiekun medyczny

Uczestnicy projektu zostana objeci nastęujacym wsparciem:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Specjalistyczne szkolenia zawodowe
 • Kursy język obceg branżowego
 • Staże zawodowe

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu (Słuchacze i uczniowie) zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego – doradztwo zawodowe realizowane w oparciu o model wypracowany w ramach projektu innowacyjnego „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zaw. drogą do sukcesu na rynku pracy” (9.2 PO KL, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) oraz wezmą udział w stażach zawodowych.

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników
 • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ekspozycja na krew dla słuchaczy w zawodzie Opiekun medyczny
 • Stypendium stażowe

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

 • Liczba szkół doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2.
 • Liczba utworzonych i doposażonych pracowni międzyszkolnych: 1
 • Liczba słuchaczy uczestniczących w doradztwie edukacyjno-zawodowym: 120 (100 K, 20 M);
 • Liczba słuchaczy uczestniczących w specjalistycznych kursach zawodowych w ramach projektu 120 (100 K, 20 M);
 • Liczba słuchaczy uczestniczących w stażach: 120 (100 K, 20 M);